Neu St. Johann CH, Pfarrkirche

Matth. Abbrederis 1690/91, I-P/16 - Rekonstruktion: Mathis 1990

I. Manual, C D E F G A - c '''

Principal

     8’

Viola (Holzflöte)

8’

Copel

8’

Octav

4’

Fleutten

4’

Quint

3’

Superoctav

2’

Hörenlin

II

Mixtur

III

Zimbal

II

 Stimmung gemäss Pfeifenbefund nach Leonhard Euler (1707-1783)

mechanische Spiel- und Registertraktur

Pedal, C D E F G A - c '

Subbass

16’

Octav

8’

Quint

6’

Octav

4’

Mixtur

III

Posaunen

8’

Neu St. Johann CH, Pfarrkirche